top of page

Artist Statement

Marjo Lauwereys


 

Als een kind dat zijn vroege jaren doorbracht in Belgisch Kongo, koester ik een diepgewortelde affiniteit voor aardetinten. Mijn ervaring als maatschappelijk werkster heeft mij geconfronteerd met veel verdriet, wat zich weerspiegelt in bijna al mijn creaties.

De verbinding tussen geloof en wereldgebeurtenissen roept bij mij veel emoties op. Deze gedeelde ervaringen met anderen deel ik door ze over te brengen op stof, waarbij ik collectieve verhalen tot leven breng.

Mijn kunst is een krachtig medium om de essentie van deze belevenissen te delen en een diepgaande impact te creëren.

 

Marjo Lauwereys

 

 

 


As a child who spent my early years in Belgian Congo, I have developed a profound affinity for earth tones. My experience as a social worker has exposed me to much sorrow, which is reflected in nearly all of my creations.

 

The connection between faith and global events evokes deep emotions within me. I share these shared experiences with others by conveying them through fabric, bringing collective stories to life.

 

My art is a powerful medium to share the essence of these experiences and create a profound impact.

 

 

Marjo Lauwereys

 

bottom of page